ป้ายผนึกสติกเกอร์การลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน

ป้ายผนึกสติกเกอร์การลูกเสือเพื่อพัฒนาเยาวชน สำหรับจำหน่ายเพื่อหารายได้มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการลูกเสือของโรงเรียน