“H.&S.B.C” BANK OVERPRINTS

อากรแสตมป์ พิมพ์ทับ “H.&S.B.C.” ซึ่งเป็นชื่อย่อของ Hongkong and Shanghai Banking Corporation หรือ ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเข้ามาดำเนินงานและตั้งสาขาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888

อากรแสตมป์ราคา 1 และ 20 บาท พิมพ์ทับ “H.&S.B.C.” – ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2431 และให้บริการคนไทยมายาวนานถึง 13 ทศวรรษ นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย

ธนาคารเอชเอสบีซีมีส่วนร่วมอย่างมากในการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับภาคการเงินและการธนาคารของประเทศไทย ตัวอย่างเช่นในปีพ. ศ. 2432 HSBC ได้ออกธนบัตรฉบับแรกในประเทศไทย ธนาคารเอชเอสบีซียังปล่อยเงินกู้ต่างประเทศก้อนแรกให้รัฐบาลไทยสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ธนาคารเอชเอสบีซีเป็นแรงผลักดันสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด

ตลอด 130 ปีที่ผ่านมาเอชเอสบีซีได้ใช้บริการมาตรฐานบนพื้นฐานของความรู้ในท้องถิ่นเชิงลึกและการยอมรับอย่างแท้จริงถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทย ธนาคารเอชเอสบีซีมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่ดีที่สุดและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสังคมไทย

พ.ศ. 2431 – ก้าวแรกในประเทศไทย

ธนาคารเอชเอสบีซีก่อตั้งขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ในชื่อ Hongkong and Shanghai Banking Corporation ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ “สถานกงสุลเบลเยียมเก่า” บนถนนเจริญกรุง

พ.ศ. 2432 – เปิดตัวธนบัตรรุ่นแรก

ธนาคารนำธนบัตรฉบับแรกเข้าสู่สยามในปี พ.ศ. 2432 โดยได้รับอนุญาตจากทางการสยาม ธนบัตรสกุลเงินดังกล่าวออกในสกุลเงิน 1, 5, 10, 80, 90 และ 100 (บาท) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการชำระหนี้และภาษีระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยออกธนบัตรของตัวเองในปี 2445 ปริมาณธนบัตรหมุนเวียนลดลงเรื่อย ๆ

พ.ศ. 2448 – เงินกู้ต่างประเทศแห่งแรกของสยาม

เงินกู้สาธารณะในต่างประเทศให้กับรัฐบาลสยามครั้งแรกในปี 2448 เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างทางรถไฟ รัฐบาลภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของอังกฤษต้องการคงเงินคงคลังขั้นต่ำไว้ที่ 22 ล้านบาท การรถไฟมีความสำคัญสูงในการรวมและการรวมศูนย์ของราชอาณาจักรดังนั้นจึงมีการตัดสินใจที่จะกู้ยืมเงินในต่างประเทศ

1914 – ซองจดหมายติดแสตมป์ ราคา 5 สตางค์ ปรูรู “HSBC” จำนวน 3 ดวงติดกัน ด้านหลังซองมีตราประทับ The Hongkong & Shanghai Banking Corporation “BANGKOK”
แสตมป์พิมพ์ทับข้อความ “H.S.B.C.”

Advertisement