Beast of Burden Duty Stamps

เป็นอากรเกี่ยวกับการโอนสัตว์พาหนะ ซึ่งจะมี 2 ชุด

  • ชุดที่ 1 ด้านบนมีข้อความ ไม่มีระบุราคา ประกอบด้วย 3 สี คือ น้ำตาล เขียวเข้ม และแดง
    Printer: Royal Thai Survey Dept.
    Frame size: 15×19 mm

Beast_Burden_Duty_Stamps_1

  • ชุดที่ 2 จะมีข้อความที่ด้านบนและมีราคากำหนดไว้ตรงด้านล่าง ประกอบด้วย 25 สตางค์ สีเขียว มีข้อความ “โอนสัตว์พาหนะ” และ 25 สตางค์ สีเหลือง มีข้อความ “ขึ้นทะเบียนสัตว์พาหนะ” และ 25 สตางค์ สีแดงเข้ม มีข้อความ “แก้ตำหนิสัตว์พาหนะ
    Printer: Ministry of Interior
    Frame size: 19×21 mm

Beast_Burden_Duty_Stamps_2veterinary_doc

thailand_Beast_Burden_Duty_2

ตัวอย่างเอกสารแสดงตำหนิสัตว์ในยุคแรก

thailand_Beast_Burden_1thailand_Beast_Burden_2เอกสารตั๋วพิมพ์รูปพรรณ์ กระบือ (เพศเมีย) เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2463 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

buffalo_doc_2510_2buffalo_doc_2510_1buffalo_doc_2510_3เอกสารตั๋วรูปพรรณกระบือ(ส.พ.8) เพศผู้และเพศเมีย ออกที่ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2510  โดยมีหมายเหตุ “รับรองว่า สัตว์ตามตั๋วพิมพ์นี้ เป็นสัตว์ลูกคอกจริง ไม่ได้ซื้อรับหรือรับโอนจากผู้อื่น”

Advertisement