อากรแสตมป์ทั่วไป ชนิดราคา 5 บาท

อากรแสตมป์สำหรับใช้ในเอกสารทั่วไป ชนิดราคา 5 บาท สีเขียว สะกดข้อความเป็นคำว่า “อากรสแตมป์” ไม่มีกาวด้านหลัง

Thailand 1943, 1945 Buddhist 5 Baht Revenue

N.H.B. Overprint

อากรแสตมป์ พิมพ์ทับ “N.H.B.” Bangkok ซึ่งเป็นชื่อของธนาคารนาชิโอนาล ฮันเดิลส์บังค์ สาขากรุงเทพ Nationale Handels Bank (Bangkok Branch)

อากรแสตมป์ ชนิดราคา 25 สต. 10 สต. 1 บาท 5 บาท และ 20 บาท พิมพ์ทับ “N.H.B. Bangkok”
อ่านเพิ่มเติม “N.H.B. Overprint”

“H.&S.B.C” BANK OVERPRINTS

อากรแสตมป์ พิมพ์ทับ “H.&S.B.C.” ซึ่งเป็นชื่อย่อของ Hongkong and Shanghai Banking Corporation หรือ ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น ซึ่งเข้ามาดำเนินงานและตั้งสาขาในประเทศไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888

อากรแสตมป์ราคา 1 และ 20 บาท พิมพ์ทับ “H.&S.B.C.” – ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
อ่านเพิ่มเติม ““H.&S.B.C” BANK OVERPRINTS”

อากรแสตมป์ ราคา 1 บาท (1984) – TDLR Specimen

1984 – Thailand Specimen revenues 1 baht and 20 baht with perfins and phosphor tagging. Thomas De La Rue Specimen stamps issued September 1984. Specimen is by perfins reading “TDLR Specimen” In addition to the perfins, the stamps are phosphor tagged, visible under UV light. The tagging reads 41/2527′ This stands for 41 printing 2527 or 1984. This number is repeated some 100 times on each stamp Scan 2 shows a typical sample (20 baht stamp 36/2521) how the tagging looks like under UV light.

1984 – อากรแสตม์ ชนิดราคา 1 บาท ปรุข้อความ “TDLR Specimen”
1984 – อากรแสตม์ ชนิดราคา 20 บาท ปรุข้อความ “TDLR Specimen”
อ่านเพิ่มเติม “อากรแสตมป์ ราคา 1 บาท (1984) – TDLR Specimen”

Provisional Issue 1951

แสตมป์ตัวอย่าง พิมพ์ทับด้วยข้อความ WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN (สีเขียว) และสีม่วง

อากรแสตมป์ชุดชั่วคราว ที่ออกใช้ในปี พ.ศ. 2494 (1951) ราคา 50 สตางค์ (สีเหลือง)revenue_general_issue7thailand_revenue_7

THAILAND SIAM 1951 WATERLOW & SONS SPECIMEN REVENUE BLOCKS OF 4 50s

Revenue Provisional Issue 21 April 1932

เป็นการนำแสตมป์ มาพิมพ์ทับด้วยคำว่า “อากร แสตมป์” ประกอบด้วย แสตมป์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)  ชุดเวียนนา ราคา 1 บาท มาพิมพ์ทับด้วยอักษรสีแดงมีทั้งแบบปกติและแบบปรุรู “ต”  และแสตมป์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)  ชุดประชาธิปก มาพิมพ์ทับซึ่งมีทั้งอักษรสีดำและสีแดง ประกอบด้วยชนิดราคา ราคา 2 สต. 3 สต. 5 สต. 10 สต. 25 สต. (มีแบบปรุรู “ต”) 1 บาท (มีแบบปรุรู “ต”)  2 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท และ 40 บาท

Rama VI – Vienna Issue (ชุดเวียนนา)thailand_provision_1b-vienna

Rama VII – Prajadhipok Issue (ชุดประชาธิปก)
general_2_provision_1932-1-1
อ่านเพิ่มเติม “Revenue Provisional Issue 21 April 1932”