ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค สัญลักษณ์แห่งความเมตตาต่อผู้ป่วยและการต่อสู้ “วัณโรค” ดวงแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2415 หรือ ค.ศ. 1872 โดยบุรุษไปรษณีย์ชาวเดนมาร์ก ชื่อ “ไอน่า โฮลโบเอล” ที่คิดทำแสตมป์พิเศษขึ้นมาจำหน่ายในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค

ส่วนในสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่สตรีของสภากาชาดอเมริกัน ชื่อ เอมิลี่ บิสเซล คิดจำหน่ายแสตมป์ในเทศกาลส่งความสุขทำนองเดียวกับเดนมาร์ก ในปี 2450 หรือ ค.ศ.1907 เพื่อหาทุนให้แก่สถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ออกแบบเป็นรูปกาชาดมีคำว่า “Merry Christmas” ข้างใต้ หน้าซองมีข้อความ “โปรดช่วยปิดแสตมป์นี้ให้เด่นชัดบนจดหมายอวยพรในวันคริสต์มาส เพื่อการต่อสู้วัณโรค และทำให้ปีใหม่สดชื่น” แสตมป์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “Christmas Seals” และมีการนำรูปไม้กางเขนคู่สีแดงมาเป็นสัญลักษณ์ในเวลาต่อมา ประชาชนอเมริกันทุกคนรู้จักและให้การสนับสนุนการจำหน่ายดวงตราผนึกดังกล่าวอย่างดียิ่งมาจนถึงปัจจุบัน

tb_logoสำหรับประเทศไทย หลังการก่อตั้งสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ 27 ปี สมาคมได้ริเริ่มจัดทำดวงตราผนึกประจำปี พ.ศ. 2505 ออกจำหน่ายหาทุนเป็นครั้งแรก พร้อมการจัดงานต่อต้านวัณโรคครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2505 ออกแบบเป็นรูปเด็กพนมมือขอความเมตตาจากผู้มีจิตกุศล นำเงินบริจาคไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค และขยายงานบริการแก่ผู้ป่วยของสมาคม (ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค หากนำไปติดบนซองจดหมายจะไม่มีมูลค่า ไม่สามารถใช้เป็นค่าส่งจดหมายแทนแสตมป์ได้)

 ซองที่ระลึก ครบรอบ 100ปี ที่พบเชื้อวัณโรค ปี พ.ศ. 2525tb_100

ดวงตราผนึกต่อต้านวัณโรค

Advertisement