ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทยlabel_secret_015 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกระทรวงมหาดไทย”

Advertisement

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2495 ของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมlabel_secret_010 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี”

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมไปรษณีย์

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมไปรษณีย์ เป็นป้ายผนึกสี่เหลี่ยมสีแดงเข้ม มีเส้นกรอบ 2 เส้น ภายในมีข้อความสีขาว “ราชการ ลับ กรมไปรษณีย์” ซึ่งอาจจะมีการใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2label_secret_008

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบบนซองเอกสารในปี พ.ศ. 2495 ลักษณะเป็นกรอบสีแดง มีข้อความ “ราชการลับ” สำนัก- งานปลัดกระทรวงกลาโหม

label_secret_006ภาพแสดงดวงตราผนึกเอกสารในราชการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บนซองเอกสาร
อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมโลหะกิจ

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการกรมโลหะกิจ พบบนซองเอกสารในราชการ ปี พ.ศ. 2484 มีรูปแบบเป็นกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” สีแดง อยู่ข้างบนรูปครุฑ และข้อความ “กรมที่ดินและโลหกิจ” อยู่ที่ด้านล่างlabel_secret_005 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมโลหะกิจ”

ดวงตราผนึกเอกสารราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน

ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน มีรูปแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้า มีข้อความ “ราชการลับ” กรมตรวจราชการแผ่นดิน สีเขียว พบบนด้านหลังซองเอกสารราชการของกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2502label_secret_004.jpg อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารราชการ กรมตรวจราชการแผ่นดิน”

ดวงตราผนึก เอกสารราชการ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวงตราผนึก เอกสารในราชการกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นป้ายผนึกมีกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้าสีแดง ข้างในมีข้อความ “ราชการลับ” กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบมีการติดผนึกบนซองเอกสารทับบนรูปครุฑสีแดง พร้อมลายเซ็นกำกับ ที่ด้ายหลังซอง ส่วนด้านหน้าซองจะมีการระบุชั้นความลับ มีการลงวันที่ในปี พ.ศ. 2494label_secret_001 อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึก เอกสารราชการ กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”