ป้ายผนึกเขาพระวิหาร ปี 2503

ตั๋วแสตมป์บริจาคสมทบทุนปกป้องผืนแผ่นดินไทยกรณีเขาพระวิหาร พ.ศ. 2503 ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทย ชุดป้ายผนึกการกุศลเขาพระวิหาร มีราคา 1, 5 และ 100 บาท
phravihan_1959 อ่านเพิ่มเติม “ป้ายผนึกเขาพระวิหาร ปี 2503”

Advertisement