อากรแสตมป์ทั่วไป ชนิดราคา 5 บาท

อากรแสตมป์สำหรับใช้ในเอกสารทั่วไป ชนิดราคา 5 บาท สีเขียว สะกดข้อความเป็นคำว่า “อากรสแตมป์” ไม่มีกาวด้านหลัง

Thailand 1943, 1945 Buddhist 5 Baht Revenue

Advertisement

Provisional Issue 1951

แสตมป์ตัวอย่าง พิมพ์ทับด้วยข้อความ WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN (สีเขียว) และสีม่วง

อากรแสตมป์ชุดชั่วคราว ที่ออกใช้ในปี พ.ศ. 2494 (1951) ราคา 50 สตางค์ (สีเหลือง)revenue_general_issue7thailand_revenue_7

THAILAND SIAM 1951 WATERLOW & SONS SPECIMEN REVENUE BLOCKS OF 4 50s