ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ (พ.ศ. 2482-2520)

ชุดสะสม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ” ช่วงปี พ.ศ. 2483-2520 ประกอบด้วยซอง ดวงตราผนึกต่างๆ และดวงตราไปรษณีย์ ซองเอกสารราชการที่มีการติดดวงตราผนึกthailand_oficial_cover_army_2483_bตัวอย่างซองเอกสารฯ ปี พ.ศ. 2483 ที่มีการปิดป้ายผนึก “ราชการ(ลับ)กองทัพอากาศ”
และ “ราชการ(ลับ) การด่วนกระทรวงกลาโหม” นอกจากนี้ด้านหลังซองยังติดดวงตราผนึกรูปพระบัวแก้วของกระทรวงการต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม “ดวงตราผนึกเอกสารในราชการ (พ.ศ. 2482-2520)”

Advertisement