ประวัติโรงงานยาสูบ

tobacco_banner.jpg

โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2482 ดำเนินการผลิตและจำหน่ายยาสูบ เพื่อนำรายได้ส่งให้แก่รัฐในรูปแบบภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย ดำเนินกิจการอยู่เคียงข้างสังคมไทยมายาวนาน ก้าวผ่านอุปสรรค นานัปการจนสามารถยืนหยัดได้ถึง 4 ยุค นับตั้งแต่

ยุครวบรวมเป็นปึกแผ่น
วิกฤตแห่งสงครามเอเชียบูรพา ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อกิจการยาสูบทั้งหมดที่มีอยู่ในสยาม ประเทศ รัฐบาลไทยในสมัยนั้นจึงซื้อกิจการยาสูบของเอกชนมาดำเนินการเองทั้งหมด ภายใต้การควบคุม ของกรมสรรพสามิต ซึ่งต่อมาได้สังกัดกระทรวงการคลังโดยตรง เรียกว่า “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง” (Thailand Tobacco Monopoly) โดยยึดถือเอาวันที่ 19 เมษายน 2482 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ต่อมาในปีพ.ศ. 2493 พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ผู้อำนวยการยาสูบ ได้ซื้อที่ดินบริเวณคลองเตย เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่เศษ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการโรงงานยาสูบ และเรียกชื่อศูนย์อำนวยการแห่งนี้ว่า “ตึกชำนาญยุทธศิลป์ 2501

1959 – ON BANGKOK REGD AIRMAIL COVER TO LAUSANNE SWITZERLAND

อ่านเพิ่มเติม “ประวัติโรงงานยาสูบ”
Advertisement