อากรแสตมป์ 10 สตางค์ (Specimen)

ตัวอย่างอากรแสตมป์ ชนิดราคา 10 สตางค์ พิมพ์ทับ “WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN”

1952 Revenue stamp 10 satang blue Specimen proof block of 4
Advertisement

Thailand Revenues Social Security – 1955

อากรประกันสังคม 5บาท 30บาท 35บาท & 45บาท ครบชุด 4 ดวง พิมพ์ “SPECIMEN” เจาะรูดวงละหนึ่งรู (2498)

ชุดตัวอย่างก่อนพิมพ์ SPECIMEN

มีการนำอากรแสตมป์มาแก้ไขราคาthailand_revenues_social_security_1955_50s อ่านเพิ่มเติม “Thailand Revenues Social Security – 1955”