แสตมป์ยานัตถุ์ (Snuff Tobacco)

Snuff_Tobacco_1957แสตมป์ยานัตถุ์ (Snuff Tobacco)

ยานัตถุ์ (snuff, dry nasal tobacco) คือ ยาผงที่ใช้สำหรับเป่าเข้าทางจมูก อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรือไม่ก็ได้ อ่านเพิ่มเติม “แสตมป์ยานัตถุ์ (Snuff Tobacco)”

Advertisement