ตัวอย่างอากรแสตมป์สุรา

อากรแสตมป์สุรา โดยพิมพ์ทับ “ตัวอย่าง” สีแดง และมีปรุรู “ส” แสดงปริมาณและค่าอากรดังนี้
เกิน 0.800 – 1.200 ลิตร 62.40 บาท
เกิน 1.000 – 2.000 ลิตร 72.00 บาท
เกิน 1.600 – 2.000 ลิตร 84.00 บาท
เกิน 2.000 – 2.400 ลิตร 148.80 บาท
เกิน 5.600 – 6.000 ลิตร 492.00 บาท

Advertisement

อากรแสตมป์ ราคา 1 บาท (1984) – TDLR Specimen

1984 – Thailand Specimen revenues 1 baht and 20 baht with perfins and phosphor tagging. Thomas De La Rue Specimen stamps issued September 1984. Specimen is by perfins reading “TDLR Specimen” In addition to the perfins, the stamps are phosphor tagged, visible under UV light. The tagging reads 41/2527′ This stands for 41 printing 2527 or 1984. This number is repeated some 100 times on each stamp Scan 2 shows a typical sample (20 baht stamp 36/2521) how the tagging looks like under UV light.

1984 – อากรแสตม์ ชนิดราคา 1 บาท ปรุข้อความ “TDLR Specimen”
1984 – อากรแสตม์ ชนิดราคา 20 บาท ปรุข้อความ “TDLR Specimen”
อ่านเพิ่มเติม “อากรแสตมป์ ราคา 1 บาท (1984) – TDLR Specimen”

Thailand Revenues Social Security – 1955

อากรประกันสังคม 5บาท 30บาท 35บาท & 45บาท ครบชุด 4 ดวง พิมพ์ “SPECIMEN” เจาะรูดวงละหนึ่งรู (2498)

ชุดตัวอย่างก่อนพิมพ์ SPECIMEN

มีการนำอากรแสตมป์มาแก้ไขราคาthailand_revenues_social_security_1955_50s อ่านเพิ่มเติม “Thailand Revenues Social Security – 1955”