ตัวอย่างอากรแสตมป์สุรา

อากรแสตมป์สุรา โดยพิมพ์ทับ “ตัวอย่าง” สีแดง และมีปรุรู “ส” แสดงปริมาณและค่าอากรดังนี้
เกิน 0.800 – 1.200 ลิตร 62.40 บาท
เกิน 1.000 – 2.000 ลิตร 72.00 บาท
เกิน 1.600 – 2.000 ลิตร 84.00 บาท
เกิน 2.000 – 2.400 ลิตร 148.80 บาท
เกิน 5.600 – 6.000 ลิตร 492.00 บาท

Advertisement